THE HEALTH HARVESTERS

Joep Hermans

Als akkerbouwer ben ik altijd op zoek naar teelten die een meerwaarde kunnen hebben voor de maatschappij als geheel. Door gezonde gewassen te telen die goed passen in de veranderende consumptiepatronen van de bevolking kan de landbouw inhaken op markttrends als Glutenvrij, Langzame Koolhydraten, en verdere gewassen met bijzondere samenstellingen van Vezels, Vitamines en Mineralen. Kortom, een milieuvriendelijke teelt, goed voor de consument en goed voor de portemonaie van de agrariër.

Daardoor begon ik me steeds meer af te vragen waarom Hennep als een duizenden jaren oud gewas sedert de 60er jaren ineens verfoeid werd omdat deze plant THC bevat, waardoor men bij overdadig gebruik psychoactieve effecten optreden. Maar juist de niet psychoactieve stoffen in de plant, de andere cannabidoïden hebben allerlei gezondheid bevorderende of kwaal verminderende effecten. Dit zie ik als een mogelijkheid om de agrarische sector nieuwe impulsen te geven door zijn eeuwenoude plaats in het voedsel en het welbevinden van mensen weer in te nemen. Vooral de wel of niet wetenschappelijke bewezen gezondheidseffecten van Hennep spreken veel consumenten aan. En zeker bieden die een te proberen alternatief voor mensen die afgeschrikt worden door de bijwerkingen van Farmaceutische medicijnen  en of pijnstillers.